کشیدن – کش دادن دستگیری دستگاه قضایی اخبار بین الملل

کشیدن – کش دادن: دستگیری دستگاه قضایی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی زیاد کردن 15 درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته / وزیر کشور

در حال حاضر آمار دقیقی از قاچاق مواد مخدر به کشور نداریم ولی بر اساس آخرین آمارها ۸۰۹ تن کشفیات مواد مخدر در کشور صورت گرفته است. 

زیاد کردن 15 درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته / وزیر کشور

وزیر کشور: زیاد کردن 15 درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته

عبارات مهم : اعتیاد

در حال حاضر آمار دقیقی از قاچاق مواد مخدر به کشور نداریم ولی بر اساس آخرین آمارها ۸۰۹ تن کشفیات مواد مخدر در کشور صورت گرفته هست.

وزیر کشور با اشاره به اینکه عملکردها در حوزه مبارزه با مواد مخدر رضایت بخش نیست گفت: متاسفانه بعضی در ارائه گزارش ها ملاحظه کاری می کنند و گاه به هنگام سرکشی به استان ها متوجه می شوم که شرایط موجود با گزارش های ارائه شده است تفاوت دارد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست فصلی دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور اظهار کرد: ۴ سال است که فعالیتمان را در ستاد مبارزه با مواد مخدر پشت سر گذاشتیم.در این مدت در مواردی توفیق داشتیم و در بعضی موارد به حد مورد انتظار عمل نشده هست. این جلسات کمک می کند که نقاط قوت را تقویت کرده و راه های جدیدتری جهت تسریع کارها پیدا کنیم.

زیاد کردن 15 درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته / وزیر کشور

وی افزود: متاسفانه در بعضی موارد نتوانستیم به اهداف برسیم. همچنین گاه در مطرح کردن بعضی پرسشها به صورت عالمانه و بدون مصلحت اندیشی دچار مسئله بودیم، این در حالیست که ما در قبال قانون و مردم وظیفه داریم و مهم این است که کف خیابان اقتصاد قاچاق، تعداد معتادان، میزان مواد مخدر، تعداد بهبودیافتگان و اوضاع درمان و اشتغال معتادان را در نظر بگیرم.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه وضع قوانین و تخصیص داده شده است بودجه ها باید به کم کردن تعداد معتادان و پیشگیری منجر شود گفت: اگر این اهداف به دست نیاید قوانین و بودجه ها نمی تواند اثرگذار باشد. باید ببینیم وجدانمان از عملکردمان راضی است یا خیر؟ باید پیش وجدان خود به این پرسش پاسخ بدهیم که از امکانات در دسترس به خوبی در مسیر مبارزه با مواد مخدر استفاده کردهایم یا خیر؟.

در حال حاضر آمار دقیقی از قاچاق مواد مخدر به کشور نداریم ولی بر اساس آخرین آمارها ۸۰۹ تن کشفیات مواد مخدر در کشور صورت گرفته است. 

رحمانی فضلی ادامه داد: اگر در برابر این پرسش ها وجدان راضی داشتید خوب هست، ولی اگر از عملکرد خود راضی نیستید باید تلاش بیشتری داشته باشید. واضح است که بحث مواد مخدر و اعتیاد جهت مقام معظم رهبری جزو نخستین آسیب ها به حساب می آید. رییس جمهور نیز در این عنوان تاکید بسیار داشتند. همچنین نظرسنجی های اجتماعی و مطالعات مردمی نشان می دهد که مبارزه با اعتیاد نخستین درخواست مردم است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه اعتیاد از نظر وزنی نسبت به سایر ناهنجاری ها مثل سرقت، طلاق و … اولویت دارد گفت: پرسش مهم این است که آیا تلاش های ما در حد این اولویت و این مطالبه مردم بوده است؟ پاسخ این پرسش را باید در وجدانتان جستجو کنید ولی اگر این پرسش از من صورت گیرد می گویم تلاش ها جهت مبارزه با مواد مخدر کافی نیست و نتوانسته ایم یک جهش، نهضت عمومی و دیوار بلند سد کننده در برابر اعتیاد ایجاد کنیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه عدم رضایت از عملکردها در حوزه مبارزه با مواد مخدر به معنای ناسپاسی از تلاش های صادقانه نیست گفت: واقعیت این است که ظرفیت و توان ما بسیار زیاد از این هاست. پرسش این است که تا چه حد توانسته ایم در حوزه پیشگیری مردم را وارد میدان کنیم و تا چه حد درحوزه اجتماعی کردن بحث مبارزه با مواد مخدر موفق عمل کرده ایم؟. آیا توانسته ایم این عنوان را به عنوان یک تفکر و نگاه غالب در جامعه جا بیندازیم؟.

زیاد کردن 15 درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته / وزیر کشور

وزیر کشور با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر وظیفه هماهنگی کنندگی در بین دستگاه های متفاوت را در این حوزه دارد گفت: اگر به اهداف نرسیدیم نیاز به بازبینی در کارها داریم. تا کنون تا چه حد در زمینه فعال کردن ان جی اوها در برابر مبارزه با مواد مخدر موفق بوده ایم؟ مورد نیاز به ذکر است زیاد کردن کمی ان جی او ها فایده ندارد بلکه باید ببینیم تاچه حد از ظرفیت این شرکت های مردم نهاد استفاده شده است است؟ چون جهت دهی و زیاد کردن همکاری جویی در بین ان جی اوها وظیفه ستاد کل مبارزه با مواد مخدر است.

وی تاکید کرد: دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور باید با همکاری موثر و با انگیزه با دستگاه های مرتبط با ان جی اوها جلسه داشته باشند و به آنها انگیزه بدهند. ضمن اینکه علاوه بر ان جی او ها سایر تشکل های سنتی موجود باید در مسیر مبارزه با مواد مخدر فعال شوند. البته روند زیاد کردن ان جی اوها شروع شده است ولی جهشی دراین زمینه صورت نگرفته است.

در حال حاضر آمار دقیقی از قاچاق مواد مخدر به کشور نداریم ولی بر اساس آخرین آمارها ۸۰۹ تن کشفیات مواد مخدر در کشور صورت گرفته است. 

افزایش ۱۵ درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته/ آمار دقیقی از قاچاق مواد مخدر به کشور نداریم

وزیر کشور با بیان اینکه باید اوضاع خودمان را با رقیب خودمان یعنی قاچاقچیان، خرده فروشان و اعتیاد مقایسه کنیم اظهار کرد: در حال حاضر در افغانستان کشت مواد مخدر از ۶ هزار تن به ده هزار تن رسیده هست. این مواد بعد از برداشت به سمت بازارهای جهانی حرکت می کند که بخشی از آن از مرزهای کشور ما وارد می شود. در حال حاضر آمار دقیقی از قاچاق مواد مخدر به کشور نداریم ولی بر اساس آخرین آمارها ۸۰۹ تن کشفیات مواد مخدر در کشور صورت گرفته است.

زیاد کردن 15 درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته / وزیر کشور

وی ادامه داد: میزان کشفیات مواد مخدر طی امسال ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته زیاد کردن یافته هست. با این که میزان کشفیات زیاد شده است و همین جای تقدیر و تقدیر دارد ولی پرسش این است که آیا نمی توانسیتم به جای ۸۰۰ تن ۱۳۰۰ تن کشفیات داشته باشیم؟ بنابر این در حوزه مقابله با قاچاق به طور کامل موفق نبوده ایم.

چرا در مقابله با خرده فروش ها موفق نبودیم؟

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت : اگر در حوزه مقابله با قاچاق موفق نبودیم آیا در زمینه مقابله با خرده فروش ها هم نتواننستیم توفیق داشته باشیم؟ واقعیت این است که تناوب اعتیاد اعم از قاچاق، توزیع مواد مخدر و … ادامه دارد در حالی که این تناوب باید در یک جایی قطع شود و عالی ترین جا لب مرز هست. باید تلاش کنیم در همان مرز کشور جلوی قاچاق را بگیرم. متاسفانه با وجود ساختارهای مشخص جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر و استقرار فرماندهی مبارزه با مواد مخدر و حتی گروهای متفاوت از جمله سپاه باز هم اوضاع قاچاق به این شکل است.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بعد از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور مبارزه با آن سخت می شود گفت: اگر یک تن مواد مخدر را در مرز بگیریم قطعا با یک گروه طر ف هستیم ولی به محض ورود مواد مخدر به داخل کشور این یک گروه تبدیل به هزار گروه می شود که باید با تک تک آنها مبارزه کنیم. ضمن اینکه اگر خرده فروش ها را دستگیر می کنیم باید تلاش کنیم رد آنها را بزنیم و به گروه های قاچاقچی در مرز کشور دست بیابیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه دستگاه های متفاوت از جمله وزارت بهداشت، استانداران و … با عنوان مبارزه با مواد مخدر درگیرند گفت: عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر باعث می شود که این عنوان به اولویت دستگاه های دیگر تبدیل شود. عنوان مهم دیگر این است که دبیران استانی مبارزه با مواد مخدر نباید در عملکرد خود ملاحظه کاری داشته باشند. من بعضی گزارش های کار را میبینم و متوجه می شوم که سراسر ملاحظه کاری هست. به علت اولویت دهی به بحث مبارزه با مواد مخدر است ک تاکید کردم کلیه استانداران در جلسات مربوط به مبارزه با مواد مخدر شرکت کنند؛ متاسفانه گاهی هنگامی که به استان ها سرکشی می کنیم می بینم شرایط موجود با گزارش های ارائه شده است متفاوت است.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه دبیران ستاد مبارزه با مواد مخدر باید دلشان با این کار باشد گفت: باید فرض کنید که معتادان برادر، خواهر و یا بستگان نزدیک شما هستند دراین شرایط چطور عمل می کنید؟.

۵ میلیارد دلار؛ منابع قاچاق وارد کشور می شود

رحمانی فضلی با بیان اینکه ۵ میلیارد دلار منابع قاچاق وارد کشور می شود گفت: شما می دانید که این منابع قاچاق با اقتصاد کشور چه می کند؟. ناگفته پیداست که قاچاق مواد مخدر ابعاد و مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد، بنابر این قاچاق مواد مخدر تنها محدود به معتاد نیست ضمن اینکه پول قاچاق هنگامی که وارد حوزه های سیاسی ، اقتصادی، و اجتماعی می شود فساد ایجاد می کند.

وی تاکید کرد: دبیران ستاد مبارزه با مواد مخدر در گلوگاه مبارزه با این آسیب نشسته اند بنابر این باید شجاع باشند و نترسند و احساس وظیفه داشته باشند. اگر بخشی وظایف خود را در زمینه مبارزه با مواد مخدر انجام نمی دهند دبیران ستاد مورد نیاز است که با آن برخورد کنند و اگر خودشان امکان برخورد ندارند حتما به من گزارش دهند تا من برخورد کنم.

وی تاکید کرد: اعتقاد دارم همه دستگاه هایی که متولی مبارزه با مواد مخدر هستند، تا سه برابر می توانند بهره وری خود را زیاد کردن دهند. دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور باید هم برخورد وهم تشویق و ترغیب داشته باشند و کاری کنند که مبارزه با مواد مخدر در اولویت دستگاه ها قرار گیرد.

لزوم توجه به پایداری درمان معتادان

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه ایجاد فضای اشتغال جهت معتادان تحت درمان عنوان مهمی است گفت: می توان با ایجاد کارگاه یا گلخانه و یا با اعمال روش های دیگر در زمینه اشتغالزایی جهت معتادان فعالیت کرد. باید از راه های قدیمی دست کشیده و روش های تازه را در این زمینه آزمایش کنیم و حتما باید ایده های جدیدی جهت درمان معتادان و بحث اشتغال آنها مطرح شود چون نگه داری معتادان در اردوگاه ها به مدت سه ماه لزوما باعث درمان آنها نمی شود و گاه افراد درمان شده است به شرایط قبل بر می گردند. بنابر این باید به بحث پایداری درمان معتادان توجه شود.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه در حوزه پیشگیری وزارت آموزش و پرورش ورود کرده است گفت: آموزش و پرورش توانسته حوزه پیشگیری را تا ۱۵ درصد پیش ببرد که ناچیز است و هنوز ۸۵ درصد باقی مانده است.

رحمانی فضلی بااشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه بندهای خوبی جهت مبارزه با مواد مخدر لحاظ شده است است گفت: بر اساس این برنامه اختیارات مناسبی به ستاد مبارزه به مواد مخدر داده شده است و حتی ردیف های متفاوت بودجه جهت دستگاه ها در این زمینه در نظر گرفته شده است هست. با دیوان محاسبات جهت تخصیص بودجه ها هماهنگی کرده و این عنوان را پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه جلسات تشریفاتی هیچ تاثیری در مبارزه با مواد مخدر ندارد تاکید کرد: جهت اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و جلب همکاری های مردمی باید با اقشار متفاوت جامعه جلسه داشته باشیم.

وزیر کشور با بیان اینکه اگر چه اعتیاد بیماری محسوب می شود ولی با سایر امراض تفاوت دارد گفت: اعتیاد بیماری است و باید درمان شود ولی نباید این عنوان باعث شود اعتیاد را عنوان راحت ای ببینیم چون اعتیاد یک بیماری که علی رغم سایر امراض ابعاد سیاسی اجتماعی و اقتصادی دارد بنابر این مورد نیاز است با نگاهی جامع به این عنوان بپردازیم

وزیر کشور در ادامه با تاکید بر اینکه از نظر من حوزه مقابله اولویت یک است گفت: جهت پیگیری این عنوان باید در مرزهای کشور فعالیت شود. همچنین در استان ها جلسات مقابله جدی گرفته شود. واضح است که کار اطلاعاتی در استان ها بسیار اهمیت دارد چون این کار هزینه کمی دارد و عین حال قدرت و هیبت ستاد را نشان می دهد و در دل قاچاقچیان خوف ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه در بحث صیانت و اشتغال حرکت پرشتابی شروع شده است گفت: با اینکه از اوضاع این بخش رضایت دارم ولی هنوز تا حد ایده آل فاصله داریم. ضمن اینکه اعتقاد دارم ارتباط با خانواده های معتادان به خاص زنان و فرزندان معتادان عنوان بسیار مهمی هست. اگر چه بهزیستی در این زمینه مسولیت دارد ولی تاکید کرده ام ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در این عنوان حتما ورود کند.

وزیر کشور در آخر با تاکید بر اینکه نگاه مردم در جامعه به اعتیاد عوض کردن کرده است گفت: در شرایط حاضر وقت آن رسیده است که در بحث اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر به طور جدی تر فعالیت کنیم و همکاری جویی مردم را دراین زمینه زیاد کردن دهیم. ضمن اینکه در بحث مبارزه با مواد مخدر نباید خیلی پیچیده و ملا لغتی عمل کنیم و نباید ملاحظات شخصی داشته باشیم.

واژه های کلیدی: اعتیاد | قاچاقچی | قاچاقچیان | قاچاق مواد | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs