کشیدن – کش دادن دستگیری دستگاه قضایی اخبار بین الملل

کشیدن – کش دادن: دستگیری دستگاه قضایی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث سارقان خانه‌های ارامنه دستگیر شدند

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ از دستگیری گروهی از سارقین منازل در منطقه شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران به‌ویژه در منطقه

سارقان منزل های ارامنه دستگیر شدند

عبارات مهم : اداره

معاون مبارزه با دزدی های خاص پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ از دستگیری گروهی از سارقین منازل در منطقه شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران به خاص در منطقه مجیدیه خبر داد.

به گزارش ایسنا، در پی وقوع چندین فقره دزدی مشابه در منطقه مجیدیه پایتخت کشور عزیزمان ایران که عمدتا هموطنان ارامنه در آنجا سکونت دارند ، عنوان جهت پیگیری خاص در دستور کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ قرار داده شد و در بررسیهای میدانی به عمل آمده از محلهای سرقت، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که سرقتها به وسیله یک گروه از سارقین منزل انجام شده است که به شیوه تخریب در منازل، در ساعتهای اولیه شب اقدام به دزدی کرده و در دزدی های خود نیز تنها طلاجات و وجوهات نقد داخل منازل را دزدی کرده اند.

در ادامه کارها پلیسی جهت شناسایی و دستگیری این گروه از سارقان و در بررسی تصویرهای به دست آمده از یکی از محلهای دزدی که در آن از دوربینهای مداربسته استفاده شده است بود، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از سارقان حرفهای منزل به نام احمد . غ ۲۷ ساله شدند و در بررسی سوابق این متهم مشخص شد که وی پیش از این نیز بارها به اتهام دزدی منزل دستگیر و روانه زندان شده است و آخرین بار بعد از طی کردن ۶ سال دوران محکومیت به تازگی از زندان آزاد شده است و مجددا سرقتهای منزل را از سر گرفته است.

سارقان خانه‌های ارامنه دستگیر شدند

با شناسایی دقیق “احمد” به عنوان یکی از سارقین، دستگیری این متهم حرفهای در دستور کار کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ قرار داده شد و بعد از شناسایی مخفیگاهش در حاشیه جنوبی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ، در ۳۱ اردیبهشت ماه در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از این محل مقادیری از اموال مسروقه کشف شد.

“احمد . غ” بعد از انتقال به اداره هفدهم پلیس آگاهی و در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ارتکاب دزدی شد و مدعی بود که اینبار بعد از آزادی از زندان هیچگونه سرقتی انجام نداده ولی با ارائه دلایل و قرائن غیر قابل انکار از سوی کارآگاهان به ناچار لب به اعتراف گشود و به ایجاد گروهی از سارقین به سرگردگی خود و انجام سرقتهای متعدد در مناطق شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران بویژه در منطقه مجیدیه پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتراف کرد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ از دستگیری گروهی از سارقین منازل در منطقه شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران به‌ویژه در منطقه

“احمد . غ” که اعتیاد شدیدی به هروئین و شیشه دارد، در اعترافاتش ضمن معرفی سه همدست دیگر خود عنوان داشت که در ساعتهای اولیه شب و در زمانیکه چراغ خانهای روشن نمیشد اقدام به شناسایی محلهای دزدی خود میکردند و در ادامه با اطمینان از عدم حضور صاحبخانه در منزل، به شیوه تخریب و توپیزنی وارد منازل شده است و سرقتهای خود را انجام میدادند.

با شناسایی سه عضو دیگر این گروه از سارقین حرفهای و سابقه دار، کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی در چندین مرحله اقدام به دستگیری سه عضو دیگر این گروه از سارقان کرده ؛ در ادامه تحقیقات و با بررسی پروندههای مشابه تعدادی از محل سرقتهای شناسایی و مالباختگان به اداره هفدهم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ دعوت شدند.

براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت، سرهنگ کارآگاه داوود فرد، معاون مبارزه با دزدی های خاص پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ، دراین باره گفت: با شناسایی تعدادی از محل های دزدی و در بررسی بیانات و شکایت مالباختگان ، تاکنون ارزش مالی این پرونده به بیش از هشت میلیارد ریال رسیده و در حال حاضر تحقیقات از متهمان جهت شناسایی دیگر محلهای دزدی در دستور کار اداره هفدهم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ قرار گرفته است و متهمین با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضایی دادسرای خاص دزدی در اختیار پلیس اگاهی قرار دارند.

سارقان خانه‌های ارامنه دستگیر شدند

واژه های کلیدی: اداره | ایران | شناسایی | پلیس آگاهی | پلیس پایتخت | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs