کشیدن – کش دادن دستگیری دستگاه قضایی اخبار بین الملل

کشیدن – کش دادن: دستگیری دستگاه قضایی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی بیشتر آبلیموها شیمیایی هستند نه طبیعی

معاون اداره کل نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی شرکت غذا و دارو راجع به سلامت آبلیموها گفت: عموما روی آبلیموهای موجود در بازار درج شده است است طبیعی، ولی د

بیشتر آبلیموها شیمیایی هستند نه طبیعی

بیشتر آبلیموها شیمیایی هستند نه طبیعی

عبارات مهم : طبیعی

معاون اداره کل نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی شرکت غذا و دارو راجع به سلامت آبلیموها گفت: عموما روی آبلیموهای موجود در بازار درج شده است است طبیعی، ولی در حقیقت زیاد آنها شیمیایی هستند. البته این بدان معنا نیست که این آبلیموها سالم نیستند و جهت بدن مضر هستند، لیکن استاندارد مشخصی در استفاده از مواد شیمیایی جهت تولید آبلیمو وجود دارد.

به گزارش ایسنا، دکتر سمیره صباح راجع به فرآیند تولید مواد غذایی و نظارت بر آن گفت: در ابتدا تولیدکنندگان از شرکت غذا و دارو و وزارت بهداشت پروانه ساخت دریافت می کنند و تمام فرمالاسیون مواد اعلام می شود. بنابراین شرکت غذا و دارو نام دقیق تمام مواد افزودنی و به کار رفته در تولید محصولات را در اختیار دارد و آنها نیز باید روی برچسب محصولات، نام مواد به خاص مواد افزودنی را دقیق درج کنند.

بیشتر آبلیموها شیمیایی هستند نه طبیعی

وی تاکید کرد: مواد افزودنی در محصولات غذایی باید در حد مجاز استفاده شود. در حقیقت وظیفه مسئول فنی است که این مواد را دقیقا در خط تولید مشخص کند.

معاون اداره کل نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، در خصوص علت درج مواد افزودنی روی برچسب محصولات اظهار کرد: بعضی از این مواد ممکن است جهت بعضی از مصرف کنندگان حساسیت و آلرژی ایجاد کند. از سوی دیگر جهت آگاهی از میزان و استاندارد بودن مواد افزودنی، باید مواد افزودنی روی برچسب محصولات درج شوند.

معاون اداره کل نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی شرکت غذا و دارو راجع به سلامت آبلیموها گفت: عموما روی آبلیموهای موجود در بازار درج شده است است طبیعی، ولی د

وی به آبلیموها اشاره کرد و گفت: عموما روی آبلیموها درج شده است است طبیعی، ولی در حقیقت زیاد آنها شیمیایی هستند. البته این بدان معنا نیست که این آبلیموها سالم نیستند و جهت بدن مضر هستند؛ لیکن یک استانداردی در استفاده از مواد شیمیایی جهت ساخت آبلیمو وجود دارد.

واژه های کلیدی: طبیعی | محصولات | استفاده | شیمیایی | مواد غذایی | مواد افزودنی | محصولات غذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs